Home  |  About Me  |  Contact Me  |  Galleries  |  Weblog
گشت و گذار | زادۀ برج سرطان | همه مطالب Brief In English
حالا همین آرامش شده بلای جان

 

پارسال این روز ها احساس مسافر دست و پا بسته اتوبوسی را داشتم که راننده بی مهابا و با تمام سرعت در سرازیری جاده ای خاکی رو به دره ای عمیق، اتوبوس را رها کرده بود و به جای رانندگی فقط با لبخندی کریه و آزار دهنده روی صندلی راننده نشسته و دست دست می کند که ترمز دستی را هم بشکند یا نه. سه ماه بعد ورق برگشت. پیش از اینکه بتواند ترمز دستی، آخرین حربه رهایی ما را بشکند، کسی جایش را گرفت و ترمز دستی را کشید و نفس های حبس شده آزاد شد.

اکنون سال به آخر رسیده است؛ آن راننده بی ادب و آزار رسان رفته و کمی اوضاع آرام شده است. اما بسیاری از مسافران هنوز رفتارشان بر رسم مألوف آن راننده ی ناجور رفته است. حالا همین آرامش شده بلای جان. حالا که از ترس مرگ و تکه تکه شدن ته دره راهیی یافته ایم، به خود آمده ایم و بوی خربکاری های مسافران صندلی به صندلی بالا زده است، آنچنان که کم کم یادمان رفته است تغییری حاصل شد. هرچند اندک اما با زحمت و مشقت و صبوری 4 ساله ی مسافرانی که گویی از جان گذشته اند، تغییری حاصل شد. اما انگار که در بر همان پاشنه می چرخد و مسافران همان می کنند که تا پیش از این عادت کرده بودند...

 

با همه ی این احوال اکنون را بیش از پارسال دوست دارم به این امید که فردا هم بهتر از اکنون شود. پس مبارک باشد و تلاش کنیم که بشود روزگار، چون نوروز،  به شما دوستان خوبم و همه ی آنهایی که گهگاه سری به اینجا- قدمعلی دات کام- می زنید مبارک باشد نوروز.

Just for saying happy Iranian New year...
نظر(3) | پیوند ثابت دوشنبه 27 آبان 1398 - 2:24 عصر
18 November 2019 14:24
Brief In English
بایگانی

جستجو

پربیننده ها
شاهکار روزنامه ایران
نامه ای به یک علی خدابخش
کمبزه
عکاسی هم شغل است مثل سلمونی
آغاز

پیشنهاد
TinEye
LENS
The Big Picture (Boston)
PHOTOS (CBS News)
PHOTOS (TIME)
PhotographyBlog
Superjournalist (Persian)
Stock Photo Agencies List

پیوند ها

Instagram

آمار کاربران
تعداد کاربران حاضر در سایت: 41
Terms Of Use
Copyright @ 2020 Mohammad Ghadamali. All rights reserved.